inhoud van de pagina

Woordenlijst

direct toegang

alfabetische lijstA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 

SSH

Secure Shell (SSH) is een protocol uit de toepassingslaag van de TCP/IP-protocolgroep. De term SSH werd gemakkelijkheidshalve ook gebruikt voor het clientprogramma dat het protocol toepast (het serverprogramma heet dan weer sshd, 'Secure Shell daemon'). SSH vervangt oudere protocollen zoals telnet, rlogin, en rsh/rexec door een beveiligbare variant daarvan. De standaard poort van SSH is Poort (computer) 22. SSH maakt het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer, en op afstand commando's op de andere computer uit te voeren via een shell. Omdat SSH met encryptie werkt is het voor afluisteraars zo goed als onmogelijk om wachtwoorden of commando's te achterhalen, ook al wordt de (internet)verbinding afgetapt. SSH heeft ook de mogelijkheid om X11-verbinding en TCP/IP-poorten door te sturen (forwarding). Het forwarden van X11 maakt het mogelijk om met encryptie te kunnen werken in een grafisch programma dat met X11 werkt, terwijl het programma niet draait op de computer waar de gebruiker achter zit, maar op de andere computer (vanwaar X11 geforward wordt). SSH kan ook voor beveiligde bestandsoverdracht gebruikt worden, door middel van de programma's SCP (secure copy, vervanger voor het oudere rcp, remote copy) en SFTP (secure file transfer program, vervanger voor FTP). Er bestaat een aantal SSH programma's voor een groot aantal besturingssystemen. De bekendste versie is OpenSSH, een Open Source-implementatie die door de programmeurs van het OpenBSD-project ontwikkeld wordt. Andere bekende programma's zijn PuTTY, WinSCP en Fsecure.